AKTUALNOŚCI
 
 
"Bajki bez granic - kuratorzy sądowi czytają bajki dzieciom"

 
Fundacja Probare w bieżącym roku planuje realizację projektu pilotażowego "Bajki bez granic - kuratorzy sądowi czytają bajki dzieciom". Intencją projektu są działania profilaktyczne kuratorów zbieżne z ogólnymi celami projektu.

Czytanie bajek to wyjście naprzeciw potrzebom emocjonalnym dziecka. Bajki pomagają w budowaniu obrazu siebie i poczucia własnej wartości. Dziecko poprzez przeżywanie z bohaterem przygód, problemów i radości nie tylko będzie mogło rozwijać wyobraźnię, ale poznać też różne motywy działania i sposoby postępowania, osiągania celu a także otrzyma wzorce pokonywania przeszkód i radzenia sobie z problemem.

Czytanie bajek dzieciom wpływa wszechstronnie na ich rozwój, wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka, wspiera zdrowie emocjonalne, psychiczne, umysłowe, ma istotny wpływ na kształtowanie systemu wartości.

Kuratorzy zawodowi z okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie podejmie się nagrania bajek dla dzieci, które zostaną przekazane podopiecznym. Montaż i udźwiękowienie nagrań, grafika komputerowa okładek będzie dokonana przez Fundację Sławek.

Zgodnie z art. 1 Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 roku, kuratorzy realizują m.in. zadania o charakterze profilaktycznym. Ideą projektu jest wskazanie pozytywnych wartości i wzorców.