AKTUALNOŚCI
 
 
XVI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce "Sądownictwo rodzinne - pozycja i zadania w perspektywie zmian legislacyjnych"

 
W dniach 21-25 września 2014 r. w Zakopanem odbył się XVI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce "Sądownictwo rodzinne - pozycja i zadania w perspektywie zmian legislacyjnych" pod honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

W Kongresie wziął udział na zaproszenie Organizatorów nasz kolega, członek zarządu Fundacji PROBARE i delegat do KRK, dr Łukasz Kwadrans pracujący na co dzień jako kurator specjalista w Sądzie Rodzinnym w Świdnicy.

Zaprezentował referat pt. "Problemy kuratorów rodzinnych związane z wykonaniem orzeczeń sądowych". Temat zainteresował uczestników Kongresu i w przerwie kawowej chętnie dyskutowali z Łukaszem Kwadransem omawiając konkretne sprawy.

Dziękujemy Organizatorom i Wszystkim Sędziom Rodzinnym za zaproszenie przedstawiciela naszej służby i dostrzeganie Kuratorskiej Służby Sądowej oraz deklarowaną przyszłą współpracę.

Dziękujemy Państwu Sędziom za chęć pogłębienia wiedzy oraz uczestnictwo w dyskusji.
Gratulujemy zrealizowania bogatego programu, wspaniałej organizacji i miłej atmosfery oraz merytorycznego przygotowania Kongresu.

Deklarujemy chęć współpracy ze środowiskiem sędziowskim i wspólne działania na rzecz sądownictwa rodzinnego.

Do zobaczenia na XVII Kongresie!