AKTUALNOŚCI
 
 
II Kongres Kuratorski

 

W dniach 25-26 września 2014 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości odbył się II Kongres Kuratorski: Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu- efekty i oczekiwania, zorganizowany przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi.

W wydarzeniu tym udział wziął obecny Minister Sprawiedliwości- Pan Cezary Grabarczyk, który otwierając obrady kongresowe, powiedział: Jestem przekonany, że kongres będzie wyjątkową okazją do refleksji nad stanem kurateli sądowej w Polsce oraz kierunkami jej rozwoju.

Wśród przybył gości była również Pani Anna Andrzejewska- Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny i Pani Stanisława Prządka- Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przybyli również Panowie Krzysztof Kwiatkowski- Prezes Najwyższej Izby Kontroli i były Minister Sprawiedliwości oraz Ryszard Kalisz- Poseł VII kadencji Sejmu RP, jak i wielu innych dostojnych gości. Przede wszystkim jednak przybyło 235 sądowych kuratorów zawodowych z całej Polski.
 
Program II Kongresu został podzielony na pięć modułów tematycznych: pedagogiczno-resocjalizacyjny, prawny, profilaktyczny, metodyczny oraz praktyka kuratorska, podczas których poruszono szereg zagadnień związanych z kuratelą sądową w Polsce, jak: - rola kuratora sądowego w społeczeństwie obywatelskim,  - współpraca kuratora zawodowego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych z sądem, - służba kuratorska w świetle najnowszych badań, - ośrodki kuratorskie jako alternatywa dla izolacyjnych środków wychowawczych, - rozbieżności pomiędzy kreowanym obrazem służby a jego odbiorem społecznym, - indywidualna prognoza kryminologiczna, - szacowanie ryzyka i skuteczności podejmowanych oddziaływań oraz - pozycja kuratorskiej służby sądowej w systemie prawa karnego. Wśród prelegentów nie zabrakło kuratorów sądowych z tytułem naukowym doktora. Powołany został także zespół spośród uczestników Kongresu, zadaniem którego będzie opracowanie wniosków i rekomendacji. Planowane jest także wydanie publikacji poświęconej II Kongresowi.