AKTUALNOŚCI
 
 
Spotkanie zarządu Fundacji z prof. zw. dr hab. Markiem Konopczyńskim Rektorem PEDAGOGIUM

 
Dnia 12 grudnia 2014 roku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM odbyło się spotkanie zarządu Fundacji z prof. zw. dr hab. Markiem Konopczyńskim Rektorem PEDAGOGIUM. 

Podczas spotkania Panu Rektorowi wręczony został pamiątkowy grawerton, za bezinteresowne wspieranie działań kuratorów sądowych, podejmowania działań na rzecz tworzenia nowoczesnej, profesjonalnej i sprawnie działającej służby kuratorskiej w Polsce, za dogłębne analizy polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, za tworzenie nowych koncepcji oddziaływań resocjalizacyjnych i za troskę o odpowiedni do zadań prestiż zawodu kuratora sądowego w Polsce.

Podczas spotkania prof. Marek Konopczyński wyraził chęć dalszego merytorycznego wspierania służby kuratorskiej i promowania kuratorów podejmujących działania na rzecz swoich podopiecznych i środowiska lokalnego, zwłaszcza działających w sposób niestandardowy, wykorzystujących w swojej pracy nowatorską koncepcję twórczej resocjalizacji.

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński jest autorem licznych monografii naukowych, ponad 100 artykułów i rozpraw w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz redaktorem naukowym 11 książek. Jest autorem teoretycznym i merytorycznym koncepcji twórczej resocjalizacji, wdrażanej w placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych.