AKTUALNOŚCI
 
 
Seminarium: Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne - mechanizmy, standardy, wyzwania

 
W dniach 8-10 października br. w Jadwisinie odbyło się seminarium merytoryczne w którym wzięło udział kilkudziesięciu Kuratorów z całej Polski, także kuratorzy okręgowi oraz Prezes Zarządu Fundacji Andrzej Martuszewicz.

Organizatorem była Fundacja PoDrugie, Stowarzyszenie Sędziów Pro Familia, Stowarzyszenie Edukacji Prawnej.
Poniżej link do informacji o przebiegu, odniesień do aktów prawnych/ oraz innych informacji na stronie internetowej Fundacji Po Drugie (naprawdę ważne programy i inicjatywy, także filmy)
http://www.podrugie.pl/5044/seminarium-readaptacja-usamodzielnienie-i-przemoc/ 

Po raz pierwszy seminarium merytoryczne odbyło się z udziałem Sędziów Rodzinnych wraz z ciekawymi dyskusjami o wspólnych podopiecznych.

Na załączonych zdjęciach miedzy innymi sędzia Karolina Sosińska Prezes Stowarzyszenia Sędziów Pro Familia, Agnieszka Sikora Prezes Fundacji PoDrugie, sędzia Jolanta Zagajewska Wicedyrektor Departamentu DWOiP Ministerstwa Sprawiedliwości (więcej zdjęć na stronie internetowej).

Dziękuję za możliwość spędzenia czasu w świetnej atmosferze i niepokoju intelektualnym:):):

z wyrazami szacunku
Andrzej Martuszewicz