AKTUALNOŚCI
 
 
Spotkanie Zarządu Fundacji "Probare" z przedstawicielem Duńskiego Komitetu Helsińskiego 

 
Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare" w Warszawie oraz PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie wraz z Duńskim Komitetem Helsińskim we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Królestwa Danii zamierza zrealizować projekt wyjazdów na staże do Danii kuratorów zawodowych, pracowników naukowych i studentów resocjalizacji. Ich celem ma być zapoznanie uczestników z różnorodnymi elementami duńskiego systemu probacji.

Celem projekt jest osobisty rozwój zawodowy uczestników i podniesienie kwalifikacji zawodowych kuratorów sądowych przez wprowadzanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk zaobserwowanych w instytucjach partnerskich.

W dniu 29 maja 2015r. w siedzibie WSNS PEDAGOGIUM w Warszawie miało miejsce spotkanie kierownika projektów Duńskiego Komitetu Helsińskiego Pani Margarety Kępińskiej-Jacobsen z pozostałymi przedstawicielami realizatorów projektu na którym została omówiona wstępna koncepcja projektu. Ze strony Fundacji udział wzięli Andrzej Martuszewicz, Adam Syldatk i Anna Janus-Dębska a WSNS PEDAGOGIUM reprezentował jej Rektor Pan prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński.