AKTUALNOŚCI
 
 
I Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Waldemara Kusia 

 

W dniu 11.12.2015 r w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Waldemara Kusia. Konkurs skierowany był do wychowanków Ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. 

Na starcie konkursu stanęło 8 trzyosobowych drużyn, które były reprezentacjami Ośrodków. Pomysłodawcą konkursu był Maciej Więcek, starszy kurator zawodowy rodzinny z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, wychowawca w Ośrodku kuratorskim nr 3 w Wałbrzychu. Organizatorami konkursu byli:

 1. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu

 2. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

 3. Sąd Okręgowy w Świdnicy

 4. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy

 5. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy

Przystępując do organizacji konkursu zależało nam, aby w efekcie końcowym wyposażyć uczestników zajęć w Ośrodkach kuratorskich w wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dostarczyć informacje jak zapobiegać nałogom i zachowaniom ryzykownym. Przygotowania dzieci do konkursu miały służyć ich integracji, doskonalenia relacji koleżeńskich, współpracy w grupie, kształtowaniu właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego Przygotowania do udziału w konkursie rozpoczęły się na przełomie października i listopada 2015 r. Z-ca Kuratora Okręgowego Anna Wielgus nawiązała współpracę ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy. Wyznaczeni pracownicy Stacji : Pani Małgorzata Kruk oraz Pani Adrianna Kalin, przygotowały dla uczestników materiały. Równolegle Maciej Więcek skontaktował się z Panią Patrycją Cyganik, terapeutką z Działu Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej MOPS w Wałbrzychu, która opracowała materiały z zakresu substancji psychoaktywnych i biologicznych podstaw uzależnień.

Z materiałów przygotowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz przez p. Patrycję Cyganik, wychowawcy Ośrodków prowadzili pogadani tematyczne, byli odpowiedzialni za należyte przygotowanie wychowanków do konkursu. Każdy z Ośrodków działających przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, mógł wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs miał formę testu pisemnego, po którym nastąpiła część ustna konkursu. Pytania były przygotowane przez pracowników Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i przez panią Patrycję Cyganik. Pytania zostały otwarte w dniu konkursu w obecności panelu sędziowskiego. W skład panelu sędziowskiego weszli Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Aleksandra Abramowska-Podlińska, Z-ca Kuratora Okręgowego Pani Anna Wielgus, Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Monika Bieżyńska, Pani Małgorzata Kruk, Pani Adrianna Kalin oraz Pani Patrycja Cyganik. Założyliśmy, że konkurs wygra drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów z części pisemnej i ustnej. W przypadku takiej samej liczby punktów, panel sędziowski miał przeprowadzić dogrywkę w formie ustnej.

Do Konkursu przystąpiły następujące Ośrodki: Ośrodek kuratorski nr 1 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski nr 2 z Boguszowa Gorc, Ośrodek kuratorski nr 3 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski nr 5 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski z Kłodzka, Ośrodek kuratorski z Nowej Rudy, Ośrodek kuratorski z Ząbkowic Śląskich, Ośrodek kuratorski z Ziębic.

W porozumieniu z dyrektorem MOPS Wałbrzych Panem Krzysztofem Czają do dyspozycji mieliśmy przestronną salę konferencyjną, w której przygotowane zostały dla nas stoły. Konkurs rozpoczął się powitaniem gości, po czym oficjalnego otwarcia dokonała Pani Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Aleksandra Abramowska-Podlińska, która jednocześnie była przewodniczącą jury konkursowego.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, po których przystąpili do części ustnej. Drużyna losowała kopertę, w której był zestaw trzech pytań, Po krótkim zastanowieniu, drużyna przystępowała do odpowiedzi.

Dla nas organizatorów, ogromną radością był widok skupionej na zadaniu młodzieży, która zaprezentowała wysoki poziom wiedzy. Pokazując, że potrafią się uczyć, opanować stres, współpracować w grupie. Różnice w wynikach były niewielkie i walka o zwycięstwo toczyła się do ostatniego wypowiedzianego przez uczestników słowa.

Poniżej wyniki:

 1. Ośrodek kuratorski nr 1 w Wałbrzychu 29 punktów

 2. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Ząbkowicach Śląskich 28 punktów

 3. Ośrodek Kuratorski nr 2 w Boguszowie Gorcach 27 punktów

 4. Ośrodek Kuratorski Kłodzko 26 punktów

 5. Ośrodek Kuratorski nr 2 w Ziębicach 25 punktów

 6. Ośrodek Kuratorski nr 5 Wałbrzych 24 punkty

 7. Ośrodek Kuratorski nr 3 Wałbrzych 23,5 punkty

 8. Ośrodek Kuratorski Nowa Ruda 23 punkty

Drużyny, które znalazły się na podium nagrodzone zostały pucharami które ufundował Maciej Więcek z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu, dyplomami i piłkami nożnymi ufundowanymi przez Ośrodek kuratorski nr 3 w Wałbrzychu oraz grami edukacyjnym Scrabble, Rummikub oraz grą Kolejka ufundowanymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Pana Waldemara Kusia. Pan Prezes ufundował ponadto, dla każdego uczestnika pendrive 8 GB.

Konkurs zakończył się pamiątkowym zdjęciem i zapowiedzią kolejnych edycji.

Maciej Więcek