AKTUALNOŚCI
 
 
Zawód kuratora sądowego w Polsce: ,,praca?, misja?, pasja?, przygoda???

 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE objęła Honorowym Patronatem badania, które mogą owocować poszerzeniem wiedzy ,która jest niezbędna do odpowiedzialnego promowania zawodu Kuratora Sądowego i Jego roli w społeczeństwie. Poniżej zamieszczamy apel autorek przedmiotowych badań

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Kuratorzy,

Zwracamy się do Was z prośbą o poświęcenie kilku chwil i wzięcie udziału w prowadzonych przez nas badaniach, których wyniki chciałybyśmy zaprezentować w przygotowywanej przez nas publikacji na temat wizerunku i zawodu kuratora sądowego w Polsce.

Jesteśmy kuratorami zawodowymi i znamy „blaski i cienie” naszej pracy. Naszym celem jest przybliżenie społeczeństwu zawodu kuratora sądowego, uświadomienie sensu jego wykonywania, ukazanie „ludzkiej twarzy” kurateli sądowej oraz zaprezentowanie naszych sukcesów, szerokiej działalności społecznej i misji naszego zawodu, poprzez wypowiedzi kuratorów na tematy związane z wykonywanym przez nich zawodem.

W obliczu informacji na temat kuratorów, ukazujących się w mediach, często mających wydźwięk pejoratywny, trudno o obiektywny przekaz. Warto więc poznać głos samych kuratorów i środowiska, w którym na co dzień, w sensie zawodowym, funkcjonują. Jesteśmy dumne z tego, jakie zadania i wyzwania podejmują nasze Koleżanki i Koledzy, jednakże nie zawsze znajdują czas, odwagę oraz możliwość opowiedzenia o swoich osiągnięciach.

Podzielcie się proszę z nami swoją wiedzą, pochwalcie się, a my postaramy się wypromować naszą grupę zawodową tak jak na to zasługuje.

Link umożliwiający wypełnienie ankiety został przesłany do Kuratorów Okręgowych, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów oraz zamieszczony na Forum zamkniętym na stronie: http://kurator.webd.pl/ 

Nasza inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Krajowej Rady Kuratorów, prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego Rektora PEDAGOGIUM WSNS i Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE. Dziękujemy za wsparcie merytoryczne i konsultacje naukowe: prof. zw. dr hab. Markowi Konopczyńskiemu, Prof. zw. dr hab. Annie Kwak, Prof. nzw. dr hab. Beacie Marii Nowak oraz dr Łukaszowi Kwadransowi.

Mamy nadzieję, że bohaterami powstającej publikacji będą wszyscy kuratorzy zawodowi w Polsce i dlatego bardzo liczymy na Waszą współpracę.

Jeżeli Będziecie mieli jakiekolwiek pytania, uwagi i wątpliwości lub Chcielibyście podzielić się swoimi dodatkowymi spostrzeżeniami, podajemy też nasz mail: badania.kurator@wp.pl

Dziękujemy pięknie za zrozumienie okazane dla idei promowania Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Wasze zaangażowanie. Będziemy wdziędzne za wypełnienie ankiet do dnia 20 maja 2016r.

Anna Chmielewska, Anna Janus-Dębska, Grażyna Rybicka