AKTUALNOŚCI
 
 
Spotkanie z norweskimi służbami korekcyjnymi.

 
Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie kuratorów reprezentujących norweską Służbę Korekcyjną w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy norweskich: „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, z przedstawicielami kuratorskiej służby sądowej okręgu warszawsko-praskiego. 

W spotkaniu wzięły udział Pani Aleksandra Dźwigulska, Kurator Zawodowy III Zespołu KSS Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i Pani Anna Janus-Dębska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Pani Aleksandra Dźwigulska przedstawiła prezentację dotycząca praktycznych aspektów funkcjonowania kurateli zawodowej dla dorosłych w Polsce.

Link ze zdjęciem ze spotkania poniżej:

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8306,wizyta-przedstawicieli-norweskiego-biura.html#prettyPhoto