AKTUALNOŚCI
 
 
DZIEŃ KURATORA SĄDOWEGO
- Wyróżnienia dla członków Zarządu Fundacji

 
W dniu 22 czerwca 2016r. w ramach uroczystych obchodów Dnia Kuratora Sądowego w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji.

Dzień Kuratora Sądowego, ustanowiony został przez Krajową Radę Kuratorów III kadencji Uchwałą nr 15 z dnia 18 czerwca 2011 roku dla uczczenia dnia 25 czerwca 1929 roku w którym Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję społecznych opiekunów sądowych ( powołanych w 1919 roku przez Naczelnika Państwa) w etatowych kuratorów nieletnich. Tym samym, po raz pierwszy do polskiego obiegu prawnego wprowadzone zostało pojęcie kuratora.

W uroczystym posiedzeniu KRK uczestniczyli w przedstawiciele organów państwowy, wymiaru sprawiedliwości, świata nauki i środowisk prawniczych. Byli wśród nich miedzy innymi: Pani Beata Kempa - Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Patryk Jaki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Antoni Szymański - Senator RP, Pan Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, Pani Agnieszka Rękas - w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pan Mirosław Przybylski - Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, Pan prof. dr hab. Marek Konopczyński Rektor WSNS 'Pedagogium" w Warszawie, Pan insp. Jan Lach Z-ca Komendanta Głównego Policji.

W uroczystości wzięli udział również członkowie Zarządu Fundacji "Probare".

Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, Sekretarz Stanu Pan Patryk Jaki, wręczył 13 kuratorom sądowym pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości".

Wśród wyróżnionych znaleźli się również członkowie Zarządu Fundacji "Probare" - Wiceprezes Pan Adam Syldatk i Sekretarz Pani Anna Janus-Dębska.

W trakcie obchodów święta zaproszonym gościom podarowano egzemplarze książki wydanej ze środków naszej fundacji ; "Polska kuratela sądowa na przełomie wieków - nadzieje, oczekiwania, dylematy" z imiennymi dedykacjami podpisanymi wspólnie przez przedstawicieli patronów tego wydania tj. Fundacji "Probare", Krajowej Rady Kuratorów i WSNS "Pedagogium".

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/polska-kuratela-sadowa-na-przelomie-wiekow,1771.html 

Po więcej informacji dotyczących obchodów Dnia Kuratora Sądowego zapraszamy na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8373,posiedzenie-krajowej-rady-kuratorow.html  

Krajowego Stowarzyszenia Kuratorów Zawodowych :

http://kurator.webd.pl/2016/06/22/obchody-dnia-kuratora-sadowego 
i na stronę kurator.info
http://kurator.info/2016/06/24/zyczenia-z-okazji-dnia-kuratora-sadowego