AKTUALNOŚCI
 
 
Konferencja na temat „Konsekwencji prawno –społecznych uzależnień”

 

Andrzej Martuszewicz Prezes Zarządu Fundacji Probare oraz Grażyna Rybicka członek Zarządu Fundacji, wzięli udział w Konferencji na temat „Konsekwencji prawno –społecznych uzależnień”, która odbyła się 7 września 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi http://www.lodz.so.gov.pl/konferencja-naukowa-o-uzaleznieniach,new,mg,1.html,400

W przekonaniu kuratorów okręgu łódzkiego, problem uzależnień wymaga  współpracy wszystkich służb społecznych, dlatego podczas konferencji zjawisko uzależnień analizowano nie tylko z perspektywy najnowszych badań medycznych, ale także na gruncie prawa, pedagogiki i psychologii. Uczestniczący w konferencji Andrzej Martuszewicz, były przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów i prezes Fundacji Probare podkreślał rolę kuratorów w zapobieganiu nałogom „Jesteśmy grupą pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnianiami. Profilaktyka uzależnień to bardzo ważny segment naszej pracy”.