AKTUALNOŚCI
 
 
I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”

 

9 marca 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 46/48 odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Organizatorem Forum była Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami - Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji – Probare. 

Organizacja Forum związana była z odbywającą się co roku na całym świecie Kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, którą od 2014 roku w Polsce koordynuje Fundacja po DRUGIE fundacja@podrugie.pl. W 2016 r. wzięło w niej udział ponad 100 podmiotów z całego kraju. Fundacja po DRUGIE została wyróżniona przez głównego pomysłodawcę i autora kampanii - organizację Women's World Summit Foundation z Genewy prestiżową nagrodą WWSF 2016 Prize for innovative prevention activities in Poland.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawicieli służb pracujących z młodzieżą – kuratorzy, pedagodzy, przedstawiciele Policji, pracownicy socjalni, nauczyciele, wszyscy, którzy w swojej codziennej pracy prowadzą działalność edukacyjną i profilaktyczną.

Uczestnicy Kampanii 19 dni wzięli udział w sesji plakatowej oraz mogli zaprezentować działania jakie przeprowadzali w ramach akcji. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. Udział w Forum wzięli m.in. dr Adam Bodnar RPO, prof. Marek Konopczyński, dr hab. Renata Szczepanik, Andrzej Martuszewicz.