AKTUALNOŚCI
 
 
Konferencja "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Współpraca Służb w Readaptacji Społecznej Skazanych"

 
Rada Terenowa d.s. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, której sekretarzem jest nasza koleżanka z-ca Kuratora Okręgowego Grażyna Rybicka, była organizatorem Konferencji "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Współpraca Służb w Readaptacji Społecznej Skazanych". 

Przedstawiciele zaproszonych instytucji, w tym licznie przybyli kuratorzy, szukali wspólnej płaszczyzny dotyczącej działań służących skazanym w ich społecznej readaptacji. W konferencji wziął również udział Henryk Pawlaczyk Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości (były Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów). W załączeniu link do informacji o konferencji.

ŹRÓDŁO: https://www.radiolodz.pl/ (Fot. Marcin Żychliński)