AKTUALNOŚCI
 
 
„Stop przemocy! Nie jesteś sam.”

 
Jednym z zadań Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” jest działalność na rzecz rodziny i upowszechnianie ochrony praw dziecka. Prezes Fundacji Pan Andrzej Martuszewicz wziął udział w Konferencji dydaktycznej z udziałem młodzieży, na którą został zaproszony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Kuratora Okręgowego. Konferencja zatytułowana „Stop przemocy! Nie jesteś sam” odbyła się 22 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, a także przedstawiciele środowiska kuratorów pionu rodzinnego i sędziów. 

Konferencja miała charakter profilaktyczny i integracyjny oraz miała na celu m.in. propagowanie mediacji rówieśniczej jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. Prelekcje i warsztaty prowadzone przez pedagogów, mediatorów i sędziów mają uświadomić młodym ludziom, jakie mechanizmy rządzą przemocą, jak funkcjonuje grupa rówieśnicza, jak się zachować będąc świadkiem przemocy oraz gdzie szukać pomocy będąc osobą pokrzywdzoną przemocą.