AKTUALNOŚCI
 
 
Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich

 
W okresie od 31 maja 2017r. do 12 października 2017r. funkcjonował powołany przez Rzecznika Praw Dziecka Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. W pracach tego zespołu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" - Panowie Andrzej Martuszewicz i Łukasz Kwadrans.

Pracom zespołu przewodniczyła Pani Agnieszka Rękas- główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Zadaniem zespołu było pracowanie standardów ma służyć przede wszystkich ochronie praw dziecka, wspomaganiu funkcji wychowawczych rodziny, jak również wypracowaniu kompleksowych rozwiązań systemowych służących upowszechnieniu tego środka wychowawczego i szerszym wykorzystywaniu jego funkcji profilaktycznych i diagnostycznych. Zespół wypracował propozycje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie dostępności udziału w zajęciach ośrodków kuratorskich dla dzieci, które są zagrożone demoralizacją lub też wykazują jej przejawy, lecz ich sprawy nie były rozpatrywane w trybie przewidzianym Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Problematyka ta była się przedmiotem wystąpienia generalnego Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości.

https://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/standardy-pracy-osrodkow-kuratorskich