AKTUALNOŚCI
 
 
Resocjalizacja, Readaptacja, Reintegracja

 

W dniach 17 – 19 września 2017 roku odbyła się IV Konferencja Naukowa z cyklu Forum Resocjalizacji na temat: RESOCJALIZACJA, READAPTACJA, REINTEGRACJA – SPOŁECZNY TEATR POZORÓW zorganizowana przez Stowarzyszenie Schola Humana, Fundację PEDAGOGIUM, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczestnikami konferencji byli najwybitniejsi przedstawiciele pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pedagogiki specjalnej: prof. Marek Konopczyński, prof. Wiesław Ambrozik, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. Zbyszko Melosik, dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz przedstawiciele różnych służb w tym Kuratorskiej Służby Sądowej.

Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” reprezentował jej Prezes Pan Andrzej Martuszewicz. Służbę Kuratorską poza Panem Andrzejem Martuszewiczem reprezentowali: Anna Janus Dębska Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa Praga, Andrzej Rzepniewski Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, Grażyna Rybicka z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Aneta Czerwińska kurator zawodowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.

Uczestnicy konferencji podjęli dyskusję nad stanem, sensem i perspektywami procesów resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej. Spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem pełnym intelektualnych inspiracji, służącym wymianie poglądów oraz integracji przedstawicieli świata nauki i praktyki .


PLIK DO POBRANIA: