AKTUALNOŚCI
 
 
Szanowni Państwo,

 
uprzejmie informuję, że w dniu 15.11.2017r. nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu ukazała się książka pod moją redakcją naukową pt. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, która jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu profesjonalnego wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej.

Książka została poświęcona pamięci dra Tadeusza Jedynaka, a na temat jego działalności i zasług dla KSS napisałem kilka słów we wstępie od redaktora książki.

Na rynku wydawniczym wciąż jest mało propozycji konkretnych rozwiązań metodycznych z punktu widzenia praktyki resocjalizacyjnej. Mam nadzieję, że ta właśnie książka pozwoli na szersze wdrożenie interdyscyplinarnej metodyki pracy kuratora sądowego.

Ponadto chciałbym szczególnie i serdecznie podziękować Patronom honorowym i medialnym tej książki!

Są to: Krajowa Rada Kuratorów i Fundacja Probare oraz portale internetowe Kuratorskiej Służby Sądowej kurator.info i kuratorzy.pl 

Ogromnie się cieszę z dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy z Państwem i wyrażam nadzieję na jej podtrzymywanie w przyszłości.

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i cierpliwość w oczekiwaniu na pojawienie się książki objętej Państwa patronatem w ofercie wydawniczej.

Książkę można nabyć pod linkiem:
http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4856/wybrane_problemy_resocjal.html 

Dodatkowo załączam okładkę oraz ulotkę informacyjną.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Wirkus
kurator rodzinny
Sądu Rejonowego w Słupsku