AKTUALNOŚCI
 
 
VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA
dotycząca zaginionych osób dorosłych i dzieci

 
Dnia 23 listopada 2017r. Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji PROBARE uczestniczył w VII Ogólnopolskiej Konferencji Fundacji Itaka, która odbyła się w sali konferencyjnej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Podczas konferencji omawiano m.in. problem porwań rodzicielskich. Jest to temat ważny również w kontekście wykonywania przez kuratorów rodzinnych orzeczeń sądu o przymusowym odebraniu dziecka na podstawie art. 5986 kpc w sytuacji tzw. porwań rodzicielskich także transgranicznych w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Biorąc pod uwagę, że obecnie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie Prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego i niektórych innych ustaw, obecność przedstawiciela środowiska kuratorskiego w tego rodzaju wydarzeniach jest szczególnie ważne.