AKTUALNOŚCI
 
 
Podziękowanie od Rzecznika Praw Dziecka

 
Rzecznik Praw Dziecka złożył podziękowania Przedstawicielom Fundacji PROBARE za udział w pracach Zespołu ds. Opracowania Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich. Andrzej Martuszewicz oraz Łukasz Kwadrans w okresie od 31 maja 2017r. do 12 października 2017r. uczestniczyli w pracach zespołu, któremu przewodniczyła Pani Agnieszka Rękas - główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Zadaniem zespołu było opracowanie standardów mających służyć ochronie praw dziecka, wspomaganiu funkcji wychowawczych rodziny oraz wypracowaniu kompleksowych rozwiązań systemowych służących upowszechnieniu i szerszemu zastosowaniu ośrodków kuratorskich. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest nieizolacyjnym środkiem wychowawczym określonym art. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1654). Zespół wypracował propozycje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie dostępności udziału w zajęciach ośrodków kuratorskich dla dzieci, które są zagrożone demoralizacją lub też wykazują jej przejawy, lecz ich sprawy dotychczas nie były rozpatrywane w trybie przewidzianym Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.