AKTUALNOŚCI
 
 
Spotkanie Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

 

Przedstawiciele zarządu Fundacji PROBARE: Andrzej Martuszewicz, Łukasz Kwadrans oraz Grażyna Rybicka uczestniczyli w spotkaniu Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, które odbyło się w dniu 5 marca 2018 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego http://www.knped.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=48

Spotkanie prowadził jego przewodniczący prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik, wraz z wiceprzewodniczącym prof. zw. dr. hab. Markiem Konopczyńskim oraz przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. zw. dr. hab. Bogusławem Śliwerskim. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję m.in. na temat systemu profilaktyki i resocjalizacji w Polsce. Poruszona została kwestia wpływu zastępowania wypracowanych przez pedagogikę resocjalizacyjną koncepcji wychowawczo – opiekuńczych oraz socjalizacyjno – wzmacniających przez coraz częściej stosowane oddziaływania awersyjno – poprawcze w placówkach poprawczych bądź penitencjarnych.

Służbę kuratorską reprezentowali również: Łukasz Wirkus i Paweł Kozłowski z okręgu słupskiego oraz Anna Janus – Dębska reprezentująca okręg warszawsko – praski.