AKTUALNOŚCI
 
 
Jubileusz prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego

 

Andrzej Martuszewicz uczestniczył w uroczystościach z okazji 85 -lecia urodzin i 60 - lecia pracy naukowej i dydaktycznej Pana Profesora Teodora Szymanowskiego, które odbyły się w dniu 26 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Piękną laudację wygłosił dr Teodor Bulenda. 

W uroczystościach wzięło udział wielu wybitnych profesorów zajmujących się prawem karnym i innymi dyscyplinami naukowymi, a także osoby reprezentujące instytucje oraz organizacje, z którymi Pan Profesor współpracował m.in. przedstawiciele Służby Więziennej oraz Stowarzyszenia Patronat, którego Pan Profesor był przez wiele lat prezesem. Andrzej Martuszewicz w swoim wystąpieniu podziękował profesorowi za lata współpracy i przyjacielskich relacji, które zaowocowały zwłaszcza w okresie wielkiej aktywności środowiska kuratorskiego w celu uzyskania godnego miejsca w wymiarze sprawiedliwości poprzez uchwalenie Ustawy o kuratorach sądowych. Działania środowiska kuratorskiego były wspierane przez Polskie Stowarzyszenie Kryminologiczne im. Prof. Stanisława Batawii oraz przez Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego przy Polskiej Akademii Nauk. Prof. Teodor Szymanowski był wtedy przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Karnego Wykonawczego, która zdecydowała o zapisaniu w Kodeksie Karnym Wykonawczym z 1997 roku że „kurator sądowy jest organem wykonawczym sądu". Uznano też wtedy, że dla prawidłowego wykonania ówczesnych zadań nałożonych na kuratorów przez kodeksy, w Polsce powinno być "5000 kuratorów dla dorosłych".