AKTUALNOŚCI
 
 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka

 

W dniach 24 – 25 maja 2018 r.w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zorganizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Fundację PROBARE reprezentowali Prezes Fundacji Andrzej Martuszewicz oraz dr Łukasz Kwadrans. W konferencji udział wzięli najwybitniejsi przedstawiciele akademickich ośrodków pedagogicznych z całej Polski, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kuratorskiej Służby Sądowej z okręgów: katowickiego, warszawsko – praskiego i łódzkiego, Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego FENIKS, Uniwersytetu w Pardubicach (Czechy), studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz inni zaproszeni goście.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był sprawom przyszłości edukacji, tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju indywidualnego, społecznego i kulturalnego z udziałem przedstawicieli ośrodków pedagogicznych z całej Polski.

W drugim dniu odbywały się sesje plenarne zespołów programowych. Kuratorzy uczestniczący w konferencji wzięli udział w sesji poświęconej pedagogice resocjalizacyjnej pn. „Dokonania, problemy i perspektywy”, która odbyła się w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Sesja rozpoczęła się wykładem „Resocjalizacja – readaptacja – reintegracja społeczna. Migotanie znaczeń” wygłoszonym przez prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego, który w swoim wystąpieniu odniósł się do konieczności kształtowania korektywnych doświadczeń, celem zapobiegania zjawiskom recydywy oraz otworzył dyskusję w czterech tematycznych obszarach: Służby Więziennej, Kurateli Sądowej, edukacji, aktualnych problemów i perspektyw. Podczas sesji poruszone zostały m.in. tematy dotyczące perspektywy rozwoju Kuratorskiej Służby i Służby Więziennej, praktyki resocjalizacyjnej, programów kształcenia kadr resocjalizacyjnych oraz udziału społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w resocjalizacji.

Andrzej Martuszewicz – Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE wygłosił referat „Sto lat kurateli sądowej w Polsce”, w którym przedstawił historyczne ujęcie kurateli sądowej i drogi legislacyjnej ustawy o kuratorach sądowych do jej obecnego stanu. Kuratorzy reprezentujący poszczególne sądy również brali czynny udział w sesji:

dr Anna Janus-Dębska reprezentująca Sąd Okręgowy Warszawa-Praga omówiła „Dylematy w pracy kuratora sądowego – w świetle badań własnych”, Grażyna Rybicka reprezentująca Sąd Okręgowy w Łodzi – „Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru przez sądowego kuratora zawodowego nad wykonywaniem środka karnego na podstawie art. 181 a § 2 k.k.w.”, dr Anna Chmielewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, reprezentująca Sąd Rejonowy w Otwocku – „Rola i pozycja kuratora sądowego w systemie poradnictwa”.

W panelu dyskusyjnym przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Służby Więziennej poruszyli temat koniecznej współpracy pomiędzy tymi służbami w zakresie przygotowania skazanych do życia na wolności po zwolnieniu z zakładu karnego na podstawie art. 164§1 k.k.w. oraz podjęcia szkoleń kuratorów sądowych. Głos zabrały dr Anna Janus-Dębska z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz mgr Grażyna Rybicka z Sądu Okręgowego w Łodzi.

Uczestniczący w sesji goście mieli też możliwość zwiedzenia Zakładu Karnego w Cieszynie i zapoznania się ze specyfiką pracy penitencjarnej w praktyce.

Zarząd Fundacji PROBARE dziękuje organizatorom konferencji, szczególnie sekretarzom zespołu Nr 5:  dr Ilonie  Fajfer - Kruczek, dr Łukaszowi  Kwadransowi  oraz mgr Kindze Konieczny za zaproszenie, okazaną troskę i zainteresowanie, z nadzieją na dalszą współpracę.