AKTUALNOŚCI
 
 
III Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk na temat „Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją”.

 
Dnia 14 grudnia 2018 r. w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Pan Andrzej Martuszewicz, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE uczestniczył w III Ogólnopolskim Forum Dobrych Praktyk na temat „Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją”.

Stanowi ono przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy, której zarówno ofiarą jak i sprawcą jest młodzież oraz w zakresie działań interwencyjnych w tym obszarze. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami. Forum jest skierowane do wszystkich osób, które w teorii lub praktyce zajmują się dziećmi, młodzieżą oraz pracą z rodziną.

Organizatorem Forum była Fundacja PO DRUGIE wraz z partnerami – Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE.

Forum otworzyły wystąpienia: Pani Agnieszki Sikory - Prezeski Fundacji PO DRUGIE, dr Ewy Bilskiej - Prodziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych APS oraz Pana Andrzeja Martuszewicza - Prezes Fundacji PROBARE.

Istotnym elementem tegorocznego forum było skoncentrowanie uwagi uczestników na nowoczesnych narzędziach z zakresu profilaktyki i interwencji przemocy – m.in. realizowanego przez Fundację PO DRUGIE programu mieszkań treningowych i alternatywnego zakwaterowania dla młodzieży i młodych dorosłych w kryzysie bezdomności oraz programu edukacyjnego opierającego się na doświadczaniu przez młodzież rodzicielstwa.