AKTUALNOŚCI
 
 
Uchwała Senatu w 100 rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej

 
W dniu 14 lutego 2019 r. Senat RP podjął okolicznościową uchwałę wyrażającą uznanie kuratorom sądowym za zaangażowaną pracę w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu oraz uznającą, że dotychczasowy model kurateli powinien być popierany i rozwijany. 

Uchwała została podjęta z inicjatywy Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w 100 rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej. Kuratorów sądowych podczas posiedzenia Senatu reprezentowali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów wraz z jej przewodniczącym Grzegorzem Kozerą, Andrzej Martuszewicz – Prezes Zarządu Fundacji PROBARE i ekspert KRK oraz Krzysztof Stasiak – ekspert KRK.

Przewodniczący KRK dziękując senatorom za uroczyste uczczenie 100- lecia kurateli sądowej w Polsce, skierował szczególne podziękowania do senatorów Ryszarda Majera i Antoniego Szymańskiego za podjętą inicjatywę.


Link do filmu z posiedzenia Senatu RP


PLIK DO POBRANIA:


 

Foto Katarzyna Czerwińska / Kancelaria Senatu.