AKTUALNOŚCI
 
 
III Kongres Kuratorski - Poznań 2019

 
W dniach 25 - 26 lutego 2019 r. w Poznaniu odbył się III Kongres Kuratorski pod hasłem „Polska kuratela sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość". Kongres, którego organizatorem była Krajowa Rada Kuratorów i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wraz z innymi stowarzyszeniami kuratorskimi oraz Fundacją PROBARE, został objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości. Uczestniczyło w nim około 300 kuratorów sądowych z całej Polski, a także przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, rządu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego oraz liczna grupa przedstawicieli świata nauki. 

Było to przedsięwzięcie ważne dla środowiska kuratorskiego i udane pod względem wizerunkowym, merytorycznym oraz organizacyjnym.

Andrzej Martuszewicz - Prezes Fundacji PROBARE oraz wieloletni Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów został odznaczony medalem Lex Veritas Iustitia. Ponadto zastępca Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Antoni Szymański wręczył Andrzejowi Martuszewiczowi podziękowanie za wszystkie działania podejmowane w trakcie długotrwałej pracy kuratora zawodowego, mające na celu profesjonalizację służby kuratorskiej, a Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów podziękował Prezesowi Fundacji PROBARE w imieniu środowiska kuratorskiego, za osobiste zaangażowanie i bezinteresowne poświęcenie czasu na rzecz budowania nowoczesnej służby kuratorskiej w Polsce.
Członkowie Zarządu Fundacji PROBARE, którzy podczas kongresu reprezentowali różne instytucje, wcześniej bardzo aktywnie włączali się w jego organizację.

Dr Łukasz Kwadrans reprezentujący Uniwersytet Śląski oraz dr Anna Janus-Dębska reprezentująca Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie oraz Uniwersytet Białostocki wchodzili w skład komitetu naukowego kongresu, któremu przewodniczył prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński.

Andrzej Martuszewicz, Adam Syldatk oraz Anna Janus Dębska byli członkami komitetu organizacyjnego Kongresu.

 


Poniżej link do wydania programu TELESKOP w TVP3 Poznań z 25.02.2019. z materiałem z  kongresu.


Obszerna relacja z kongresu również do obejrzenia na stronie


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 

Foto: Aleksander Samek, Dawid Domatowicz, Tomasz Kazirodek