AKTUALNOŚCI
 
 
Plakaty z okazji 100 - lecia kurateli sądowej w Polsce

 
W 2019 r. przypada setna rocznica powstania instytucji kurateli sądowej w Polsce, która została utworzona Dekretem Naczelnika Państwa Polskiego, twórcy II Rzeczypospolitej, Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji planowane są różne wydarzenia mające uczcić tę okoliczność.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" wraz z Krajową Radą Kuratorów podjęła inicjatywę opracowania i wydrukowania ze środków Fundacji plakatów okolicznościowych, informujących o okrągłej rocznicy powstania kurateli sądowej w Polsce.

Autorem projektu plakatu jest Grzegorz Miśta, który wykorzystał logo Krajowej Rady Kuratorów autorstwa Tadeusza Matwijewicza.

W kwietniu 2019 r. plakaty zostały przekazane do każdego zespołu kuratorskiego i do każdego kuratora okręgowego w Polsce - na każdy zespół kuratorski 2 plakaty w formacie A3 i jeden formatu A2 oraz dla kuratorów okręgowych po jednym formatu A2 i A3.

Przyczynią się one do popularyzowania kurateli sądowej i zapewnią zaplanowanym uroczystościom niezbędne materiały informacyjne oraz oprawę wizualną.