AKTUALNOŚCI
 
 
Ogólnopolskie seminarium „Przyczyny, decyzje, interwencje”

 
Andrzej Martuszewicz oraz dr Łukasz Kwadrans w dniach 20 – 22 maja 2019 r. wzięli udział w Ogólnopolskim seminarium „Przyczyny, decyzje, interwencje”, które odbyło się Kazimierzu Dolnym, a dotyczyło przyczyn, form i narzędzi wsparcia w kryzysie bezdomności młodzieży i młodych dorosłych.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami, do których należy również Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE. W seminarium udział wzięli specjaliści – praktycy i teoretycy, którzy na co dzień zajmują się pracą z osobami w kryzysie bezdomności. Uczestnicy seminarium dyskutowali o sytuacji młodzieży, która często staje w obliczu bezdomności po zakończeniu pobytu w placówce (domu dziecka, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym) z powodu braku wsparcia ze strony rodziny, z powodu uzależnień oraz zaburzeń psychicznych. O pracy kuratora z młodzieżą opowiedział dr Łukasz Kwadrans w swoim wystąpieniu „Praca Kuratora z młodzieżą w kryzysie bezdomności – bariery w komunikacji i współpracy”. Podczas seminarium pokazane zostały dobre praktyki, a jednocześnie uczestnicy seminarium analizowali rozwiązania prawne sprzyjające działaniom profilaktycznym oraz szukali rozwiązań dedykowanych osobom młodym, wymagającym programów pozwalających im dorastać do samodzielności w warunkach środowiska otwartego.