AKTUALNOŚCI
 
 
100 – lecie kurateli sądowej

 

W roku 2019 w całym kraju trwają obchody 100 – lecia kurateli sądowej. Z tej okazji organizowane są konferencje, szkolenia oraz uroczyste zgromadzenia kuratorów. W części z nich uczestniczył osobiście Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz, były Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów, były Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

W dniu 1 marca 2019 r. brał udział w uroczystej konferencji kuratorów sądowych okręgu bielskiego zorganizowanej przez kuratora okręgowego Arkadiusza Ochodka we współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych AUXILIUM, która odbyła się w Sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej.

W Koszalinie w dniu 9 maja 2019r. w sali konferencyjnej Politechniki Koszalińskiej odbyła się zorganizowana przez kuratorów okręgu koszalińskiego konferencja „Kuratorzy okręgu koszalińskiego w społeczności lokalnej – 100-lecie kurateli sądowej w Polsce” w której również wziął udział. Każdy z uczestników konferencji otrzymał wybity z tej okazji okolicznościowy medal oraz książkowe opracowanie dotyczące historii i dnia dzisiejszego służby kuratorskiej w okręgu koszalińskim.

Prezes Fundacji PROBARE towarzyszył również kuratorom okręgu poznańskiego, którzy obchody 100 - lecia kurateli sądowej połączyli z obchodami 20 – lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Z tej okazji w dniach 15-17 maja 2019r. w Mielnie, odbyły się uroczystości jubileuszowe oraz przygotowano szkolenie nt. „System i organizacja Kuratorskiej Służby Sądowej w Wielkiej Brytanii i Polsce. Kuratela Sądowa w strukturze współpracy z innymi instytucjami”.

W dniu 31 maja 2019 r. uczestniczył w okręgowym zgromadzenie kuratorów okręgu gdańskiego, które odbyło się w Sali Konferencyjnej im. Jana Olszewskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W związku z przypadającą rocznicą 100-lecia powstania kurateli sądowej w Polsce miało ono szczególnie uroczysty charakter.  

Podczas zgromadzenia wręczono kuratorom zawodowym awanse na wyższy stopień służbowy oraz podziękowania za długoletnią służbę kuratorom, którzy ostatnio odeszli na emeryturę. Kuratorom społecznym zostały wręczone podziękowania za wzorowe pełnienie tej funkcji.

W dniu 14 czerwca 2019r.  w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, pod hasłem „Sto lat w służbie społeczeństwu” obchodzili 100 - lecie kurateli sądowej w Polsce kuratorzy okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Konferencja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim była również okazją do rozmów na temat roli kuratora sądowego i propozycji ministerstwa sprawiedliwości dotyczącej zmiany ustawy o kuratorskiej służbie sądowej.

https://lublin.tvp.pl/43082830/100lecie-powstania-kurateli-sadowej