AKTUALNOŚCI
 
 
Współpraca kuratorów sądowych

 
W siedzibie Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie przy ul. Chopina 1 odbyło się 17 października 2019r. spotkanie podmiotów zrzeszających kuratorów sądowych i działających na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu zawodowego, stowarzyszeń, fundacji i ogólnopolskiego związku zawodowego.

Poszczególne podmioty reprezentowali ( w kolejności alfabetycznej );

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych "Frontis"
  - Honorata Czajkowska - Prezes
   
 • Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare"
  - Andrzej Martuszewicz - Prezes
   
 • Krajową Radę Kuratorów
  - Grzegorz Kozera - Przewodniczący
  - Waldemar Saliński - Zastępca Przewodniczącego
  - Adam Syldatk - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Współpracy
   
 • Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
  - Dariusz Palmirski - Prezes
   
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych
  - Aleksandra Szewera - Nalewajek - Przewodnicząca MOZ Okręgu Warszawa- Praga
  - Jerzy Parzych - Członek Komitetu Założycielskiego
  - Adam Witkowicz - Członek Komitetu Założycielskiego
   
 • Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
  - Teresa Świątek - Sekretarz
   
 • Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji "PO-MOST"
  - Grzegorz Hajdukiewicz - Prezes
   
 • Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych "Auxilium"
  - Aneta Marczak- Cywińska - Prezes
  - Kamil Bujak - Członek Zarządu
   
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
  - Wojciech Mroczkowski- Prezes .

Przedmiotem spotkania było przygotowanie płaszczyzny do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i partnerstwie. Wszystkie podmioty wyraziły gotowość do podjęcia i kontynuowania zgodnych działań na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce oraz zapewnienia właściwej rangi zawodu kuratora sądowego. Na spotkaniu określono wstępnie zakres tematyczny współpracy oraz ustalono zarys harmonogramu działań.