AKTUALNOŚCI
 
 
Ważne konferencje w Gdańsku

 

W ostatnim czasie w Gdańsku odbyły się dwie ważne konferencje, w których Fundację PROBARE reprezentował Andrzej Martuszewicz. W dniach 24 – 25 października 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w Obliczu Prawa, 100 – lecie wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki”, na którą zapraszała prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja stanowiła przestrzeń do wymiany poglądów oraz doświadczeń, a także do dyskusji na temat różnego rodzaju teorii i rozwiązań praktycznych, zmierzających do wyjaśnienia zależności pomiędzy człowiekiem a prawem, w setną rocznicę polskiej Kurateli Sądowej, Służby Więziennej i Policji. Polscy oraz zagraniczni naukowcy i praktycy zastanawiali się nad rolą i funkcją tych instytucji w kształtowaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej. Jeden z paneli dyskusyjnych prowadzony przez prof. Piotra Chomczyńskiego i dr. Michała Szykuta w całości poświęcony był kurateli sądowej. Kuratorzy z okręgów łódzkiego, wrocławskiego oraz słupskiego przedstawili działalność rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym działających w tych okręgach.

Konferencja „Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy” zorganizowana przez Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych - odbyła się w dniach 7 - 8 listopada 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy konferencji, w 100 – lecie powstania kurateli sądowej w Polsce zastanawiali się nad perspektywami tej instytucji w Polsce oraz jej najbardziej optymalnym modelem. Poza wystąpieniami plenarnymi, podczas konferencji odbywały się również sesje panelowe. W jednym z nich wystąpił Andrzej Martuszewicz z prelekcją „Ustawa o kuratorach sądowych – zamysł twórców i jego realizacja”. W drugim dniu konferencji, sesje panelowe poświęcone były dwóm podstawowym funkcjom, które pełni kurator sądowy czyli kurator jako pedagog, wychowawca i kurator jako organ wykonujący orzeczenia sądu. Powyższa tematyka jest szczególnie aktualna w kontekście ogłoszonego projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej.


PLIKI DO POBRANIA: