AKTUALNOŚCI
 
 
100 – lecie kurateli sądowej w Polsce

 
W roku 2019 polscy kuratorzy sądowi w całym kraju uroczyście obchodzili jubileusz 100 – lecia kurateli sądowej w Polsce organizując konferencje, koncerty oraz uroczyste zgromadzenia. W uroczystościach brali udział zapraszani przez kuratorów przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji, z którymi kuratorzy współpracują wykonując swoje zadania. W obchodach uczestniczył również Andrzej Martuszewicz, były wieloletni Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, a obecnie Prezes Fundacji na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

http://www.probare.pl/strony/do_druku/aktualnosci/2019/006.htm 

W dniu 4 października 2019r. jubileusz 100 – lecia świętowali kuratorzy okręgu opolskiego. Uroczyste obchody połączone z konferencją szkoleniową pt. Z historii ku przyszłości. O nowych wyzwaniach  polskiej   kurateli  sądowej, zostały zorganizowane w Urzędzie  Wojewódzkim w Opolu przez Jerzego Połukorda Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu,  pod honorowym patronatem Pana Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego.

Z dużym zainteresowaniem spotkały  się wystąpienia prelegentów: Andrzeja Martuszewicza „Od dekretu Naczelnika Państwa do ustawy o kuratorach sądowych – o tożsamości kuratorskiej służby sądowej”, prof. Stanisława Leszka Stadniczeńki „W służbie dziecku. Stosowanie Konwencji o Prawach Dziecka w pracy kuratora sądowego”, dr. Ewy Kosowskiej-Korniak „Mediacyjne kompetencje kuratora sądowego w wykonywaniu ustawowych zadań, w tym na rzecz ochrony interesu prawnego małoletnich” dr. Łukasza Kwadransa „Wielokulturowość Opolszczyzny jako wyzwanie w pracy kuratorów sądowych” oraz Rafała Sitarza „Współpraca kuratorów rodzinnych i sądów rodzinnych z przedstawicielami sektora pomocy społecznej i policji w województwie opolskim”.

http://kurator.info/2019/10/23/uroczyste-obchody-jubileuszu-100-lecia-polskiej-kurateli-sadowej-w-opolu/ 

W dniu 9 października 2019 r., w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie odbyło się uroczyste Zgromadzenie Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat dr hab. J. Utrata-Mileckiego, profesora UW „Etos pracy kuratora sądowego”. Podczas zgromadzenia zaprezentowana została historia kurateli polskiej, wzbogacona wypowiedziami kuratorów, którzy tę historię tworzyli. Został również odczytany List gratulacyjny otrzymany od Pana Grzegorza Kozery Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Pan Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego uhonorował zasłużonych kuratorów medalami pamiątkowymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Pani Anna Janus-Dębska Kurator Okręgowy wraz z zastępcami Panią Katarzyną Bernacik i Panią Violettą Duda, wręczyła Kuratorom zawodowym podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy oraz za trud wkładany w pełnienie codziennych obowiązków. W części artystycznej wystąpił zespół wokalny środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Pl. Hallera w Warszawie. Niespodziankę stanowiła prezentacja filmu przygotowana przez kuratorów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, przedstawiającego wypowiedzi dzieci kuratorów na temat pracy rodziców. 

http://kurator.info/2019/10/11/uroczyste-okregowe-zgromadzenie-kuratorow-okregu-sadu -okregowego-warszawa-praga-w-warszawie/ 

Kuratorzy okręgu białostockiego obchodzili uroczystość jubileuszową na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 15 listopada 2019 r. odbyła się konferencja naukowa Obecność białostockiej myśli i działań w 100 – leciu Polskiej Kurateli Sądowej. Wiek doświadczeń – jak przekuć prawo w praktykę zorganizowana przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” oddział w Białymstoku wraz z kuratorami sądowymi z okręgu białostockiego.

https://bialystok.naszemiasto.pl/100-lat-kurateli-sadowej-w-bialymstoku-podlascy-kuratorzy/ar/c1-7427918 

6 grudnia 2019 r. uroczyste obchody 100 – lecia zorganizowali w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie kuratorzy okręgu warszawskiego. Niezwykle ważnym akcentem były wyróżnienia i podziękowania dla zasłużonych kuratorów zawodowych oraz społecznych, złożone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Kuratora Okręgowego.  Wybrani kuratorzy sądowi otrzymali listy gratulacyjne, medale pamiątkowe oraz książki autorstwa naszej szanownej noblistki – Pani Olgi Tokarczuk. Uroczystość uświetnił skrzypcowy akompaniament muzyczny w wykonaniu kuratora zawodowego Pana Daniela Łazarskiego oraz występ dzieci z Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii przy ul. Brożka
w Warszawie.

http://kurator.info/2019/12/15/warszawskie-obchody-100-lecia-kurateli-sadowej-w-polsce/