AKTUALNOŚCI
 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Kuratorzy sądowi

 

Jeszcze przed kilkoma miesiącami nie przypuszczaliśmy, że świat może zastygnąć w bezruchu przejęty grozą pandemii, której sprawcą jest drobina niedostrzegalna przez ludzkie oko- koronawirus. Dziś choroba COVID-19 zbiera żniwo. Miliony zachorowań, tysiące ofiar śmiertelnych, lęk i obawa przed kontaktem z drugim człowiekiem, zasłonięte maskami twarze, rękawice ochronne na rękach- oto nowa rzeczywistość, rzeczywistość nas wszystkich.

W tym czasie ze szczególnym szacunkiem i nadzieją spoglądamy na tych, którzy zajmują się leczeniem, pomocą i opieką osobom chorym: lekarzy, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych. Będąc na pierwszej linii walki z chorobą i niosąc pomoc innym, są szczególnie narażeni na jej skutki i w tym zakresie, również potrzebują naszej pomocy.

Dlatego, w odezwie na apel Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, Krajowa Rada Kuratorów we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE", rozpoczyna zbiórkę środków na pomoc dla przedstawicieli służby zdrowia z przeznaczeniem na:

  • zakup testów na koronawirusa
  • zakup środków ochrony osobistej, w szczególności: kombinezonów, maseczek, rękawic jednorazowych, gogli
  • opłacenie kosztów wynajmu mieszkania dla przedstawicieli służby zdrowia, którzy w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi muszą zostać poddani kwarantannie lub leczeniu na COVID-19 w warunkach pozaszpitalnych.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą i apelem do wszystkich kuratorów sądowych w Polsce o wsparcie akcji i dokonywanie dobrowolnych wpłat, w dowolnej wysokości, w terminie do 20 maja 2020 roku, na subkonto uruchomione przez Fundację dla potrzeb akcji:

43 1600 1462 1020 8571 4000 0003

W tytule przelewu proszę podać
"Darowizna COVID-19. Kuratorzy sądowi służbie zdrowia".

Zebrane środki w całości, po odliczeniu kosztów obsługi księgowości i opłat za konto, zostaną przeznaczone na cele zbiórki.

Jesteśmy przekonani, że kuratorzy sądowi okażą pomoc tym, którzy mogą pomóc całemu społeczeństwu. Niech będzie to nasz wspólny sukces.

Z góry dziękujemy za darowizny- znaczenie ma każda złotówka.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Kozera
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

 

PLIK DO POBRANIA: