AKTUALNOŚCI
 
 
Ubezpieczenie kuratorów sądowych oraz ich rodzin

 
Fundacja PROBARE rozpoczęła swoją działalność od przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, poprzez zawarcie w roku 2014 jako UBEZPIECZAJĄCY umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla zawodowych kuratorów sądowych oraz członków ich rodzin, uwzględniającego specyfikę pracy kuratora, a szczególnie ryzyko wykonywania zadań w terenie. Powyższa umowa jest co roku odnawiana oraz została poszerzona o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych.

W plikach do pobrania przedstawiamy aktualną ofertę Grupowego Ubezpieczenia na Życie (TU GENERALI).
W wyniku stałej współpracy Fundacji PROBARE z Krajową Radą Kuratorów, powyższa oferta została przesłana w dniu 29.07.2020 r. przez Przewodniczącego KRK Pana Grzegorza Kozerę do Kuratorów Okręgowych, w celu przedstawienia jej kuratorom.

Kontakt oraz bliższe informacje:

Broker Mercer (Polska) Sp.z.o.o. i Marsh Sp.z.o.o. 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98

Ubezpieczenie NNW w Generali: tel. 22 376 18 23 i 667 500 219 email: help@mercermarshbenefits.com 


PLIKI DO POBRANIA: