AKTUALNOŚCI
 
 
Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda?

 
Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda? Rozważania o stanie obecnym i przyszłości kurateli sądowej w Polsce na podstawie wyników badań własnych" to publikacja objęta honorowym patronatem Prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego, Krajowej Rady Kuratorów oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Probacji PROBARE dotycząca zawodu Kuratora Sądowego i Jego roli w społeczeństwie.

Autorkami publikacji są kuratorzy zawodowi: Anna Chmielewska, Anna Janus-Dębska, Grażyna Rybicka.
Prezentowana publikacja, zawiera analizę ogólnopolskich badań społecznych przeprowadzoną na podstawie opinii kuratorów zawodowych m.in. na temat wyznawanych wartości i wpływu wykonywanego zawodu na życie osobiste. Adresowana jest do tych wszystkich, którzy chcą poznać istotę zawodu kuratora sądowego, a dzięki temu lepiej zrozumieć także położenie odbiorców jego działań. Wypowiedzi badanych ukazują zawód kuratora sądowego z perspektywy osób go wykonujących, naświetlają ich codzienne radości, sukcesy, rozterki i dylematy. Osoby, które wzięły udział w badaniach ukazują wizerunek kuratora sądowego pomagającego i wspierającego osoby, na rzecz których działa, stawiającego czoła trudnym zadaniom, nie zawsze przynoszącym satysfakcję, za to wymagającym zaangażowania, przełamywania schematów, pokonywania uprzedzeń, a nawet narażania własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Link do wydawnictwa:

http://www.fe.org.pl/index.php?page=monografia-zawod-kuratora-sadowego-w-polsce 

Poniżej link do wcześniejszych informacji na temat ww. badań:
http://www.probare.pl/strony/do_druku/aktualnosci/2016/005.htm 

„Recenzowana praca to niezwykle interesujące opracowanie o czym decyduje jego interdyscyplinarność oraz aktualność poruszanej problematyki. Interdyscyplinarność rozumiana jako wielowymiarowa refleksja nad pomocą osobom wobec których orzeczono nadzór sądowy; w pracy zwrócono wszak uwagę na konteksty prawne, pedago­giczne (zwłaszcza resocjalizacyjne) czy nawet historyczne. Z kolei aktualność poruszanej problematyki zawiera się w padającym na stronach recenzowanego tekstu pytania: „Quo vadis, kuratelo?”, ponieważ możemy współcześnie mówić o dylematach związanych z jej wymiarem ontologicznym, aksjologicznym, empirycznym i metodycznym, nadającymi jej odpowiednio sens: istoty i przedmiotu, uwzględnianych celów i wartości, poznawania i rozumienia rzeczywistości pracy kuratorskiej oraz tego, co stanowi warsz­tat pracy kuratora sądowego. To bezsprzecznie praca przybliżająca szerokiej rzeszy odbiorców: pracownikom sądów, Policji, pracownikom socjalnym, pedagogom, psychologom czy osobom podejmującym oddziaływania resocjalizacyjne meandry współczesnej służby kuratorskiej”

Dr hab. Krzysztof Sawicki 
Zakład Twórczej Resocjalizacji Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

„Recenzowana praca to niewątpliwie ciekawa i wartościowa pozycja książkowa z uwagi na jej wielopłaszczyznowe ujęcie opisywanego tematu. Autorki podjęły się niezwykle trudnego wyzwania jakim jest ukazanie opisywanego zagadnienia w wielu jego wymiarach, które w niezwykle interesujący sposób wzajemnie się uzupełniają. Już sam tytuł publikacji wskazuje, że zawód kuratora widziany oczami autorek to nie tylko niewątpliwie ciężka praca ale także, a może przede wszystkim misja? pasja? przygoda?...Takie ujęcie pracy kuratora pozawala niewątpliwie odnieść się do jej wszystkich obszarów. Autorki zwracają uwagę na obszary prawne, pedagogiczne, ale także historyczne. Publikacja to swoista analiza zjawiska ale i dyskusja nad jej dalszym kierunkiem. Publikacja ta jest wartościowym przewodnikiem po zagadnieniu pracy kuratorów dla wszystkich współpracujących z nimi środowisk w szerokim ujęciu (psychologom, pedagogom, policji, pracownikom instytucji pomocowych)”

dr hab. Iwona Klonowska 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie