AKTUALNOŚCI
 
 
20 lat ustawy

 
27 lipca 2021 r. minie 20 lat od uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych, zgodnie z którą,
kuratorzy realizują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

20 lat ustawy to 20 lat rozwoju kuratorskiej służby sądowej oraz 20 lat istnienia samorządu kuratorskiego, który tworzą kuratorzy zawodowi.

Organami samorządu kuratorskiego są: Krajowa Rada Kuratorów i Okręgowe Zgromadzenia Kuratorów.
W tym czasie powstały stowarzyszenia kuratorskie oraz Fundacja Na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a ich wspólnym celem jest budowanie nowoczesnej, dobrze zorganizowanej, odpowiednio licznej i właściwie wyposażonej służby kuratorskiej, która będzie w stanie sprostać zadaniom nakładanym na nią przez ustawodawcę”

„Aby mierzyć drogę przyszłą,
trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”

– Cyprian Kamil Norwid

 

27 lipca 2001 r. - grupa kuratorów, która była obecna na  galerii sali obrad Sejmu, podczas głosowania nad przyjęciem ustawy o kuratorach sądowych. Zdjęcie przed budynkiem Sejmu.