AKTUALNOŚCI
 
 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50 – lecia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku
„Ośrodek kuratorski – miejsce, misja, potencjał w systemie sprawiedliwości”

 

 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50 – lecia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku „Ośrodek kuratorski – miejsce, misja, potencjał w systemie sprawiedliwości” 
  • 2 grudnia 2021 r., godz. 9.30 – 16.00.

tryb online z powodu sytuacji pandemicznej na platformie clickmeeting.

Link do konferencji: https://akademiapomorska.clickmeeting.com/osrodek-kuratorski-miejsce-misja-potencjal-w-
systemie-sprawiedliwosci
 

Centrum prezydialne Konferencji Sala Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

PLIK DO POBRANIA: