AKTUALNOŚCI
 
 
Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji. 

 
W dniu 9 czerwca 2022roku odbyło się ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji. W posiedzeniu brała udział Pani Jolanta Diduszko-Biskup, p.o. Naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Na ręce Pana Grzegorza Kozery, Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji w imieniu Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare" złożone zostały podziękowania dla członków Prezydium oraz Delegatów do Krajowej Rady Kuratorów V kadencji, za dobrą współpracę, otwartość i zaangażowanie, podczas realizacji wspólnych działań dla dobra Kuratorskiej Służby Sądowej. Członkowie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów wręczyli wszystkim Delegatom KRK V Kadencji oraz Ekspertom KRK podziękowania za działalność na rzecz Samorządu Kuratorskiego w latach 2018-2022.

PLIKI DO POBRANIA: