AKTUALNOŚCI
 
 
POROZUMIENIE Z KRAJOWĄ RADĄ KURATORÓW 

 
W dniu 23 września 2022r. w Warszawie w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE i Krajową Radą Kuratorów.

Do statutowych zadań Fundacji PROBARE należy między innymi wspieranie rozwoju i promocji kurateli sądowej oraz wspieranie działalności organów samorządu kuratorskiej służby sądowej w Polsce.

Krajowa Rada Kuratorów jest naczelnym organem samorządu kuratorskiego i ustawowym reprezentantem kuratorów sądowych. Powstała w 2013 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE od początku swojej działalności utrzymuje bliskie relacje z samorządem kuratorskim - wspólnie zrealizowano wiele cennych przedsięwzięć.

Podpisanie porozumienia o współpracy jest kolejnym etapem zacieśnienia naszych relacji.
Ze strony Fundacji podpisy na porozumieniu złożyli Prezes Andrzej Martuszewicz i Wiceprezes Adam Syldatk a Krajową Radę Kuratorów reprezentowali Przewodniczący Dariusz Palmirski i Zastępca Jacek Bem.