AKTUALNOŚCI
 
 
Zaproszenie do wzięcia udziału w V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin'' – 20.02.2023 

 

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie

Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ''Patronat"

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE"

Zapraszają  do wzięcia udziału w:

V Jubileuszowej  Międzynarodowej Konferencji Naukowej

,,Społeczna działalność na rzecz więźniów

i ich rodzin''.

Problematyka wsparcia osób opuszczających Zakłady Karne oraz ich rodzin jest stałym przedmiotem zainteresowań badaczy zajmujących się resocjalizacją i wielu służb społecznych zaangażowanych w kierunku pomocy tym osobom.

Zapraszamy do udziału w Konferencji: kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych, oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką Konferencji.

W naszej dyskusji będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki.

Zamierzeniem Konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

Jesteśmy głęboko przekonani że tylko połączenie wspólnych doświadczeń może przynieść pozytywne efekty pracy w tak trudnym środowisku.

Informacje:

Konferencja Bezpłatna

Konferencja  odbędzie się formule hybrydowej. Oznacza to, że część uczestników:

  • weźmie czynny udział osobiście w siedzibie UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. Spotkanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym.
  • weźmie bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad Konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia.

Termin Konferencji : 20 lutego 2023 r.

Adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula Schumana 01-938 Warszawa

więcej informacji na stronie www.pedagogika.uksw.edu.pl

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego do 15 stycznia  2023 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa biernego do 30 stycznia  2023 roku.

Organizatorzy :

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.
mgr Michał Stańczuk


PLIK DO POBRANIA: