AKTUALNOŚCI
 
 
Spotkanie inicjujące przygotowania do IV Kongresu Kuratorskiego

 
31 stycznia 2024r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie inicjujące przygotowania do IV Kongresu Kuratorskiego, który planowany jest w II połowie bieżącego roku. Komitetowi naukowemu Kongresu przewodniczyć będzie prof. dr hab. Marek Konopczyński dr h.c. - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do Spraw Nieletnich, który od wielu lat wspiera merytorycznie kuratorską służbę sądową w organizacji najważniejszych wydarzeń naukowych.

Oprócz reprezentantów i ekspertów Krajowej Rady Kuratorów w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE.
Tegoroczny kongres odbędzie się pod roboczym hasłem: "Kuratela sądowa w nowoczesnym państwie obywatelskim".