AKTUALNOŚCI
 
 
Przygotowania do IV Kongresu Kuratorskiego

 
Kongresy kuratorskie organizowane są w Polsce od 2009r. cyklicznie co pięć lat. W 2024r. przypada koniec kolejnego 5-cio letniego okresu. Kongresy są okazją do wspólnej refleksji przedstawicieli świata nauki i praktyków nad aktualnym stanem kurateli sądowej w Polsce, przedstawienia jej osiągnięć oraz zdiagnozowania problemów a także próbą określenia perspektyw i kierunków jej rozwoju.

W dniu 31 stycznia 2024 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie inicjujące przygotowania do IV Kongresu Kuratorskiego. Tegoroczny kongres odbędzie się pod hasłem: "Kuratela sądowa w społeczeństwie obywatelskim”.

Jego współorganizatorem jest Fundacja PROBARE. Komitetowi naukowo-programowemu Kongresu przewodniczy prof. dr hab. Marek Konopczyński dr h.c. - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do Spraw Nieletnich, który od wielu lat wspiera merytorycznie kuratorską służbę sądową w organizacji najważniejszych wydarzeń naukowych.

W dniu 10 czerwca 20024r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Pani Maria Ejchart, Podsekretarz Stanu w MS, wręczyła akty powołania do Komitetu Naukowo-Programowego IV Kongresu Kuratorskiego. Wśród powołanych znaleźli się wybitni naukowcy, reprezentanci i eksperci Krajowej Rady Kuratorów a także Pan Adam Syldatk Wiceprezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE.

IV Kongres Kuratorski odbędzie się w dniach 23 i 24 października 2024 roku w Warszawie.