O FUNDACJI
 

Dnia 14.03.2013r. została wpisana do rejestru stowarzyszeń Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE". Jej fundatorem jest wieloletni Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Pan Andrzej Martuszewicz. Do celów działalności Fundacji "PROBARE", zgodnie z jej statutem należą:

 1. Rozwój idei probacji w zakresie propagowania i rozwoju kar nieizolacyjnych, alternatywnych oraz nowoczesnych rozwiązań resocjalizacyjnych i wychowawczych.
   
 2. Wspieranie rozwoju i promocji kurateli sądowej w Polsce.
   
 3. Wspieranie działalności organów samorządu kuratorskiej służby sądowej.
   
 4. Działanie na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
   
 5. Działalność na rzecz rodziny i upowszechniania ochrony praw dziecka.

W skład Zarządu fundacji wchodzą;

 1. Prezes - Andrzej Martuszewicz
 2. Wiceprezes - Adam Syldatk
 3. Sekretarz - Anna Janus-Dębska
 4. Członek Zarządu - Grażyna Rybicka
 5. Członek Zarządu - Łukasz Kwadrans