PROJEKTY
 

Fundacja rozpoczęła swoją działalność od niezwykle ważnego dla kuratorów zawodowych przedsięwzięcia, tj. podniesienia bezpieczeństwa pracy, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, adekwatnego z punktu widzenia ekonomicznego i specyfiki pracy kuratora. Dlatego też Fundacja od końca maja 2013 r.  prowadziła negocjacje z udziałem firmy "Mercer-Marsh" - dysponującej zespołem brokerskim, będącej jednym z liderów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.

W czerwcu 2014r. Fundacja jako Ubezpieczający zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Generali Życie umowę Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Zawodowych Kuratorów Sądowych oraz Członków ich Rodzin, która jest specjalnie zmodyfikowaną dla potrzeb kuratorów wersją Polisy Certum.

Polisa uwzględnia sposób i charakter wykonywanych przez kuratorów sądowych zadań szczególnie ryzyko wykonywanych zadań w terenie.

Umowa ubezpieczenia jest corocznie w dniu 1 czerwca odnawiana.

PLIKI DO POBRANIA:


Fundacja rozpoczęła swoją działalność od niezwykle ważnego dla kuratorów zawodowych przedsięwzięcia, tj. podniesienia bezpieczeństwa pracy, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, adekwatnego z punktu widzenia ekonomicznego i specyfiki pracy kuratora. Dlatego też Fundacja od końca maja 2013r. prowadzi negocjacje z udziałem firmy "Mercer-Marsh" - dysponującej zespołem brokerskim, będącej jednym z liderów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.

Produkt ma uwzględniać nie tylko sposób i charakter wykonywanych zadań, lecz także potrzeby w żaden sposób dzisiaj nierealizowane, tj. użytkowanie samochodów prywatnych dla celów służbowych, ryzyko wykonywanych zadań służbowych w terenie, czy możliwość samodzielnego budowania ubezpieczenia dla indywidualnych potrzeb. Ponadto, w zależności od stopnia zainteresowania przewidujemy powstanie dodatkowych produktów, m.in. od odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, czy korzystanie ze specjalnej oferty rabatowej ubezpieczenia samochodowego.


Kolejnym przedsięwzięciem, które zamierza realizować Fundacja jest opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej Służbie Sądowej. Ma ona być adresowana do szerokiego grona odbiorców i służyć popularyzowaniu wiedzy o ich kompetencjach i obowiązkach. Jej zadaniem ma być także przybliżenie społeczeństwu szerokiego zakresu zadań realizowanych przez kuratorów sądowych .


Kolejną inicjatywą Zarządu Fundacji jest zapoczątkowanie w grudniu 2013 r. prac przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska kuratorskiego z udziałem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych "Pedagogium" w Warszawie przedstawicielami świata nauki nad organizacją w 2014r. II-go Kongresu Kuratorskiego. Ma się on odbyć na przełomie września i październik 2014r. w Warszawie. Od grudnia 2013r. odbyło się kilka spotkań organizacyjnych w czasie których m.in. wyłoniono Komitet Organizacyjny II Kongresu Kuratorskiego, ustalono termin kongresu, jego tytuł, opracowano zarys tematyczny kongresu, zaproponowano patronat honorowy Ministrowi Sprawiedliwości, ustalono wstępnie sposób finansowania kongresu oraz publikacji pokongresowej. Na początku lutego 2014r. zostanie wyłoniony ośrodek w którym będą miały miejsce obrady kongresu i w którym będą nocować jego uczestnicy. O postępach prac organizacyjnych związanych z II Kongresem Kuratorskim będziecie Państwo informowani przez jego Komitet Organizacyjny.