PROJEKTY
 
 

Ubezpieczenie kuratorów sądowych oraz ich rodzin

Fundacja PROBARE rozpoczęła swoją działalność od przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, poprzez zawarcie w roku 2014 jako UBEZPIECZAJĄCY umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla zawodowych kuratorów sądowych oraz członków ich rodzin, uwzględniającego specyfikę pracy kuratora, a szczególnie ryzyko wykonywania zadań w terenie. Powyższa umowa jest co roku odnawiana oraz została poszerzona o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych.

W plikach do pobrania przedstawiamy aktualną ofertę Grupowego Ubezpieczenia na Życie (TU GENERALI) oraz ofertę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych (TU WARTA).
W wyniku stałej współpracy Fundacji PROBARE z Krajową Radą Kuratorów, powyższa oferta została przesłana w dniu 29.07.2020 r. przez Przewodniczącego KRK Pana Grzegorza Kozerę do Kuratorów Okręgowych, w celu przedstawienia jej kuratorom.

Kontakt oraz bliższe informacje:

Broker Mercer (Polska) Sp.z.o.o. i Marsh Sp.z.o.o. 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98

Ubezpieczenie NNW w Generali: kontakt Aleksandra Malinowska z firmy Mercer – tel. 22 376 18 23 i 667 500 219 email: aleksandra.malinowska@mercermarshbenefits.com 

Ubezpieczenie OC w Warcie: kontakt Marian Pachuta z firmy Marsh - tel. 22 376 15 38 i 697 440 265 email: Marian.Pachuta@marsh.com 

PLIKI DO POBRANIA:


Fundacja rozpoczęła swoją działalność od niezwykle ważnego dla kuratorów zawodowych przedsięwzięcia, tj. podniesienia bezpieczeństwa pracy, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, adekwatnego z punktu widzenia ekonomicznego i specyfiki pracy kuratora. Dlatego też Fundacja od końca maja 2013r. prowadzi negocjacje z udziałem firmy "Mercer-Marsh" - dysponującej zespołem brokerskim, będącej jednym z liderów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.

Produkt ma uwzględniać nie tylko sposób i charakter wykonywanych zadań, lecz także potrzeby w żaden sposób dzisiaj nierealizowane, tj. użytkowanie samochodów prywatnych dla celów służbowych, ryzyko wykonywanych zadań służbowych w terenie, czy możliwość samodzielnego budowania ubezpieczenia dla indywidualnych potrzeb. Ponadto, w zależności od stopnia zainteresowania przewidujemy powstanie dodatkowych produktów, m.in. od odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, czy korzystanie ze specjalnej oferty rabatowej ubezpieczenia samochodowego.


Kolejnym przedsięwzięciem, które zamierza realizować Fundacja jest opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej Służbie Sądowej. Ma ona być adresowana do szerokiego grona odbiorców i służyć popularyzowaniu wiedzy o ich kompetencjach i obowiązkach. Jej zadaniem ma być także przybliżenie społeczeństwu szerokiego zakresu zadań realizowanych przez kuratorów sądowych .


Kolejną inicjatywą Zarządu Fundacji jest zapoczątkowanie w grudniu 2013 r. prac przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska kuratorskiego z udziałem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych "Pedagogium" w Warszawie przedstawicielami świata nauki nad organizacją w 2014r. II-go Kongresu Kuratorskiego. Ma się on odbyć na przełomie września i październik 2014r. w Warszawie. Od grudnia 2013r. odbyło się kilka spotkań organizacyjnych w czasie których m.in. wyłoniono Komitet Organizacyjny II Kongresu Kuratorskiego, ustalono termin kongresu, jego tytuł, opracowano zarys tematyczny kongresu, zaproponowano patronat honorowy Ministrowi Sprawiedliwości, ustalono wstępnie sposób finansowania kongresu oraz publikacji pokongresowej. Na początku lutego 2014r. zostanie wyłoniony ośrodek w którym będą miały miejsce obrady kongresu i w którym będą nocować jego uczestnicy. O postępach prac organizacyjnych związanych z II Kongresem Kuratorskim będziecie Państwo informowani przez jego Komitet Organizacyjny.